آرشیو اخبار


اخبار بخش : پزشکان

مصاحبه شبکه یک با دکتر گرشاسبی در مورد NIFTY


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نخستین جنین دو هفته‌ای خارج از رحم

نخستین جنین دو هفته‌ای خارج از رحم

 برای نخستین بار دانشمندان موفق به پرورش جنین انسان در خارج از رحم مادر به مدت دو هفته شدند... [نمایش کامل خبر]