آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

انجام آزمایش HPV به روش Cobas

آزمایش HPV در آزمایشگاه دنا به وسیله روش Cobas HPV از شرکت Roche که دارای تائیدیه FDA است انجام می شود. با این متد بسیار پیشرفته وجود 14 نوع HPV پرخطر دریک بار آزمایش کاملاً اتوماتیک تشخیص داده می شود.