آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بدن کسانی که واکسن کرونا دریافت می‌کنند ظرف دو هفته به حداکثر مقاوم‌سازی سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا می‌رسد.

مرکز کنترل بیماری‌ها سی‌دی‌سی، در جدیدترین دستورالعمل خود اعلام کرده کسانی که به طور کامل واکسن کرونا دریافت کرده‌اند می‌توانند بدون ماسک با یکدیگر دیدار کنند و حتی با افراد نزدیک خانواده که واکسن نزده‌اند اما مشکلات زمینه‌ای هم ندارند ملاقات کنند و نیازی به زدن ماسک نخواهند داشت.

آن طور که سی‌دی‌سی روز دوشنبه، هشتم مارس، اعلام کرده بدن کسانی که واکسن کرونا دریافت می‌کنند ظرف دو هفته به حداکثر مقاوم‌سازی سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا می‌رسد.

دستورالعمل جدید مرکز کنترل بیماری‌ها

 

کسانی که به طور کامل نوبت‌های واکسن خود را دریافت کرده‌اند می‌توانند بدون نیاز به ماسک یا حفظ فاصله فیزیکی با هم دیدار کنند

 

افراد واکسینه شده می‌توانند با اعضای نزدیک خانواده خود که ریسک پایین در برابر کرونا دارند هم دیدار کنند و نیازی به زدن ماسک ندارند

 

کسانی که واکسن کرونا دریافت کرده‌اند دیگر نیازی به دادن تست کرونا یا قرنطینه خانگی ندارند مگر علایم بیماری را بروز داده باشند