آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

دعوت نامه هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

با همکاری مرکز جامع ژنتیک پزشکی جنوب کشور، در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی که در تاریخ 29 فروردین ماه سال 1398 در شهر شیراز برگزار خواهد شد، کارگاه آموزشی خود را با عنوان:
"NIPT به عنوان تکنولوژی برتر در غربالگری پیش از تولد" برگزار می کند.
در این برنامه آموزشی اساتید برجسته ژنتیک پزشکی کشور و پریناتالوژی حضور و سخنرانی می کنند.
از جمله این سخنرانان می توان از دکتر مسعود گرشاسبی متخصص ژنتیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه و موسس و مسئول فنی بخش ژنتیک پزشکی آزمایشگاه دنا، و دکتر صدیقه حنطوش زاده متخصص پره ناتالوژی نام برد.
در طول این کارگاه آموزشی در مورد:
1. گزارش کامل انجام 60,000 تست NIPT از ایران
2. چالش های تشخیصی و بالینی تست NIPT
3. نگاهی به آخرین پیش نویس پروتکل ملی غربالگری سندرم داون
صحبت و گفتگو خواهد شد.