آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی20 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 20


در هفته 20 بارداري وزن زيادي در شکم احساس مي کنيد (به هر حال به خاطر جنين است). قهرمان کوچک شما وزني حدود 10 اونس دارد و قد او از سر تا نشيمن در حدود شش و نيم اينچ است. آن طالبي کوچک (و احتمالاً بيش از حد شيرين) را تصور کنيد. با اينکه کودک شما بزرگتر مي شود، هنوز هم تا جاييکه به او اجازه پيچ و تاب دهد (و شما آکروبات بازي او را احساس کنيد!) جاي رشد براي او وجود دارد. دختر يا پسر؟ آيا کنجکاو هستيد که محتوي شکم تان که به اندازه طالبي شده دختر است يا پسر؟ در اين مرحله مي توانيد يواشکي به جنين تان نگاه کنيد! با اينکه اندام تناسلي خارجي در هر دو جنين دختر و پسر هنوز هم جاي براي رشد دارد، اما مي توانيد جنسيت جنين خود را از طريق سونوگرافي در سه ماهه دوم بارداري که بين هفته 18 و 22 برنامه ريزي شده شناسايي کنيد. معاينات روتين به پزشک شما اين فرصت را مي دهد که بررسي کند در رحم چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است. اگر يک جنين دختر را با خود داريد، رحم او به طور کامل در اين هفته شکل مي گيرد و تکامل کانال واژن آغاز مي شود (به اين معني که در حدود 25 يا 30 سال ديگر مي تواند درجايگاه کنوني شما باشد، مادر بزرگ!). او همچنين در اين مرحله تخمک هاي ابتدايي در تخمدان هاي کوچک خود دارد، هفت ميليون از آنها. هنگاميکه به دنيا مي آيد تعداد اين تخمک ها به دو ميليون (هنوز بيشتر از تعدادي است که اميد مي رود براي او قابل استفاده باشد) کاهش مي يابد تمام تخمک هايي که تاکنون داشته است. اگر جنين پسر باشد، بيضه ها در طول چند هفته به سمت پايين حرکت مي کنند، با اين حال هنوز هم در شکم قرار دارند و در انتظار اتمام رشد کيسه هاي بيضه هستند تا اينکه آنها در طول چند هفته جايي براي سقوط بيابند. بدن شما در هفته بيستم رشد مو و ناخن اکنون که در ميانه بارداري خود قرار داريد (20 هفته گذشته و 20 هفته ديگر باقيمانده!)، طالبي کوچکي که (اصطلاحاً کودک) در شکم خود داريد واقعي تر مي شود به نحوي که حرکاتش را احساس مي کنيد و لبخندي بر لب رهگذراني که برآمدگي شکم شما را مي بينند مي نشانيد. همچنين ممکن است متوجه شويد که ناخن هايتان محکم تر و موهايتان (در سراسر بدن) رشد سريع تر از حد معمول دارند و به نظر ضخيم تر و پرپشت تر هستند. مي توانيد از هورمون هاي بارداري که دوباره نقش دارند و باعث افزايش گردش خون مي شوند و مواد مغذي به سلول هاي مو و ناخن مي رسانند تشکر کنيد. با وجود اينکه ناخن هايتان بلندتر مي شوند اما خشک و شکننده هستند (البته که باز هم مقصر هورمون هاي بارداري هستند). و با اينکه موهاي پرپشت تان را در حال حاضر دوست داريد زياد به آنها وابسته نشويد: به محض اينکه زايمان کنيد روزهاي موهاي زيبا هم به پايان مي رسند و همان ريزش موي طبيعي که در طول بارداري (موهاي ضخيم تر) متوقف شده بود دوباره شروع مي شود. هفته بعد >