آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی24 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 24


بدن شما در هفته بيست و چهارم اگر ناف مقعر اکنون به حالت محدب درآمده به باشگاه خوش آمديد. ناف در تقريباً تمام مادران باردار به دليل اينکه رحم متورم به هر چيزي که در مسيرش باشد فشار وارد مي کند در نقطه اي بيرون زدگي پيدا مي کند. چيزهايي که بعد از زايمان بايد به حالت عادي خود بازگردند، اگرچه ناف (و برخي بخش هاي ديگر بدن شما) ممکن است کمي کشيده شده به نظر آيد. از آن به عنوان يک نشان افتخار که تنها مادران به تن دارند ياد کنيد. سندرم تونل کارپال فشاري که در هفته 24 بارداري به ناف وارد مي شود چه مشکل ديگري ايجاد مي کند؟ خب، احتمالاً بي حسي آزاردهنده اي در مچ و انگشتان احساس مي کنيد. شانس آورديد که اين حس عاشقانه و يا حتي حس هيجان انگيزي در مورد نوزاد نيست، نام آن سندرم تونل کارپال است. سوزن سوزن شدن آزاردهنده و بي حسي که در مچ دست و انگشتان دست خود داريد معمولاً با فعاليت هايي که نيازمند انجام حرکات تکراري است (مانند تايپ کردن) مرتبط هستنداما تونل کارپال در خانم هاي باردار به دليل متفاوتي (هر چند حرکات تکراري قطعاً مي توانند کمک کننده باشند) آسيب مي زند. تورم که در دوران بارداري خيلي شايع است باعث تجمع مايعات در اندام هاي تحتاني شما در طول روز مي گردد، که در زماني که دراز مي کشيد در ساير نقاط بدن (از جمله در دست ها) توزيع مي شود که مي تواند بر عصب مچ دست فشار وارد کند و باعث بي حسي، سوزن سوزن شدن، درد يا درد مبهمي در انگشتان دست، کف دست يا مچ دست شود. براي تسکين درد مي توانيد از خوابيدن بر روي دستانتان اجتناب کنيد و در شب از يک بالش براي تکيه دادن استفاده کنيد. تکان دادن دست ها و مچ دست ها نيز ممکن است کمک کننده باشند. دقت کنيد اگر در حال انجام حرکات تکراري مانند نواختن پيانو يا تايپ هستيد (که مي تواند علائم را تشديد کنند) حرکات کششي در دستانتان انجام دهيد. اگر درد زيادي داريد، يک مچ بند ممکن است براي کاهش درد و تسکين آن کمک کننده باشد. خوشبختانه زماني که تورم دوره بارداري پس از زايمان برطرف شد، علائم تونل کارپال نيز کاهش مي يابد. هفته بعد >