آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی31 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 31


وزن گيري بيش از 1400 گرم و طول 45 سانتي‌متر، فرزند شما به سرعت به طول تقريبي زمان تولد نزديک مي شود با وجود اينکه به وزن او يک کيلو و 300 گرم تا 2 کيلو و 200 گرم ديگر تا روز زايمان اضافه خواهد شد. همچنين دوره خواب طولاني تر دارد که به همين دليل است که متوجه الگوهاي تعريف شده تري از بيداري (و جنبش) و استراحت (هنگاميکه هنوز خواب است) مي شويد. تکامل حواس پنجگانه جنين مغز جنين شما در اين روزها فعاليت بسيار زيادي دارد، سريع تر از هميشه در حال رشد است. ارتباطات بين سلول هاي عصبي منفرد (او تريليون ها سلول عصبي مي سازد!) با سرعت رشد فوق العاده سريعي در حال ساخت هستند. او در اين مرحله اطلاعات را پردازش مي کند، نور را رديابي مي کند و سيگنال ها را از تمام حواس پنجگانه درک مي کند. البته کودک شما هنوز قادر به بوييدن نيست اما اين فقط به اين دليل است که هنوز در مايع آمنيوتيکي غوطه ور است و نياز دارد نفس بکشد و بعد بوي چيزي را احساس کند. شما و کودکتان خوش شانس هستيد بوي شما يکي از اولين عطرهايي است که نوزاد شما آنرا نفس مي کشد، عطري که به سرعت به بوي مورد علاقه او تبديل خواهد شد. با پاهايش رکاب مي زند و شستش را مي مکد خب زماني که شما مشغول تدارک آشيانه هستيد کبوتر کوچک شما کل روز را چه کار مي کند؟ شکل گيري صورت، سکسکه، بلع، تنفس، رکاب زدن با دست ها و پاها در ديواره داخلي رحم و حتي مکيدن انگشت شست. در حقيقت بعضي از کودکان با شدت زياد شستشان را مي مکند بطوريکه در هنگام تولد يک پينه روي شست خود دارند (چه مکنده کوچکي!). بدن شما در هفته سي و يکم تنفس سطحي خب معده شما احساس مي کند در قفسه سينه قرار گرفته و ريه ها حس مي کنند....هممم....هيچوقت تصور نمي کردند اونجا قرار بگيرند، اين حس را دارند؟ در هفته 31 بارداري رحم شما مي تواند 10 سانتي‌متر بالاي ناف احساس شود. اين بدان معناست که رحم خود را در حال فشار آوردن به تمام اندام هاي داخلي که در جاي ديگر کاربرد دارند مي باشد، ريه ها را متراکم مي کند و انبساط کامل آنها را مشکل تر مي کنند. نتيجه اينکه: بدن شما هوا را ذخيره مي کند و تا نزديک پايان بارداري که جنين به سمت پايين حرکت مي کند براي تنفس آماده مي شود. درحاليکه اين تنفس سطحي ممکن است حس بسيار ناراحت کننده اي در شما ايجاد کند، کودک شما بسيار خوشحال است زيرا او اکسيژن خود را از جفت دريافت کرده است. اين حس تنفس سطحي تا پايان بارداري ممکن است بهتر شود يعني زماني که کودک شما (خانه رحمي او) براي زايمان به سمت لگن سقوط مي کند. تا آن زمان مطمئن باشيد تا آنجا که مي توانيد در وضعيت بدني صاف قرار بگيريد (با توجه به وزني که حمل مي کنيد) و سعي کنيد بدن خود را بالا نگه داريد يا به يک سمت بخوابيد تا ريه هاي شما فضاي بيشتري را براي تنفس بهتر داشته باشند. هفته بعد >