آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی37 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 37


باور کنيد يا نه يک نتيجه خوشحال کننده هم وجود دارد. با پائين آمدن کودک به سمت حفره لگن (به خاطر بسپاريد که ممکن است همه نوزادان قبل از شروع بارداري به سمت لگن سقوط نکنند)، فشار رو به بالاي رحم به ديافراگم از بين مي رود. هنگاميکه اين احساس سبکي در شما بوجود مي آيد مي توانيد عميق تر و بيشتر نفس بکشيد. به معده نيز فشار وارد نمي شود (له نمي شود) و مي توانيد وعده غذايي کامل را به راحتي ميل کنيد. جنين تکان مي خورد و ضربه مي زند در هفته 37 بارداري ريه هاي جنين کامل مي شوند اما به اين معني نيست که رشد آنها به پايان رسيده است. در حقيقت تا پايان هفته 38 او به عنوان "ابتداي ترم" در نظر گرفته مي شود و هنوز به اندازه 30 گرم در روز يا 200 گرم در هفته وزن مي گيرد. در اين سن ميانگين وزن براي پسران تقريباً 3 کيلوگرم است و احتمالاً سنگين تر از دختران به نظر مي رسند. در اينجا نکته کم اهميتي براي اثبات آن وجود دارد: مادراني که پسر دارند نسبت به مادراني که دختر دارند تمايل بيشتري به خوردن دارند (پيش بيني مي شود مانند دوران نوجواني به سمت يخچال هجوم مي بريد). که اين موضوع باعث مي شود رحم شما کمي شلوغ شود و بنابراين زياد ضربه نمي زند با اين حال او هنوز حرکات کششي، کمي چرخشي را انجام مي دهد و تکان مي خورد (تمام اين حرکات را احساس مي کنيد). تمريناتي براي تولد خب جنين کوچک شما تا روز زايمان مشغول چه کاريست؟ تمرين، تمرين، تمرين. در حال حاضر سوپراستار کوچک شما براي نمايش بزرگ بسيار مشغول است، شبيه سازي تنفس با انجام دم و بازدم مايع آمنيوتيک، مکيدن انگشت شست، چشمک زدن و چرخش از سمتي به سمت ديگر (يک روز احساس مي کنيد باسن او در سمت چپ قرار گرفته، روز ديگر به سمت راست مي چرخد). سر جنين بزرگ شده! يک حقيقت جالب: سر کودک شما (با اينکه هنوز در حال رشد است) در بدو تولد به اندازه دور باسن، شکم و شانه ها خواهد بود. حدس بزنيد (به معناي واقعي کلمه) اين روزها تأثير فوق العاده اي بر شانه ها و باسن ايجاد مي شود: چربي که باعث ايجاد کمي فرورفتگي در آرنج زيبا و زانوها، شانه ها و لگن و چين و چروک گردن و مچ دست مي شود. بدن شما در هفته سي و هفتم اتساع و افاسمان کسي نمي داند چه زماني کودک شما تصميم مي گيرد خودش را ظاهر کند (زود و دير يا دقيقاً به وقتش)، اما اين به اين معني نيست که پزشک شما هم نتواند زمان دقيق زايمان را حدس بزند. فقط اينکه او در جستجوي چه چيزي است؟ اول، اتساع دهانه رحم يا چه مدت ديگري دهانه رحم باز مي شود (براي عبور نوزاد در کانال زايمان بايد 10 سانتيمتر باز شود) همراه با آمادگي گردن رحم (قوام دهانه رحم دهانه رحم مانند نوک بيني سفت و قبل از زايمان به نرمي پارچه است). بعد از اين پزشک شما را از نظر افاسمان و يا نازکي دهانه رحم بررسي مي کند (قبل از فشار آوردن به کودکتان تا 100% نازک مي شود). موقعيت دهانه رحم (با زايمان از پشت به جلو حرکت مي کند) نيز ارزيابي مي شود. آخرين اما نه کم اهميت ترين، پزشک شما جايگاه (يا موقعيت) کودک را نسبت به لگن اندازه گيري (پايين تر بودن کودک شما، نزديک شدن به زايمان) مي کند. اگرچه تمام اين موارد بسيار علمي به نظر مي رسند، در واقع همه چيز نيستند. اين فرآيندها مي توانند تدريجي (طي يک هفته ها يا حتي يک ماه يا در بعضي از خانم هاي باردار بيشتر) يا در يک شب رخ دهند. بنابراين با اينکه سرنخي از پيشرفت شما هستند، شروع واقعي درد زايمان را دقيق مشخص نمي کنند . رحم شما ممکن است بسيار متسع شود و کودک را براي هفته ها حفظ نمي کند. يا دهانه رحم مي تواند در زمان معاينه صبحگاهي باز و بسته شود فقط براي باز شدن و مشغول تا ظهر مشغول به کار، درد زايمان بودن. هفته بعد >