آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی38 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 38


جنين کوچک شما آنقدر هم کوچک نيست وزن او نزديک به 3 کيلوگرم و قد او حدود 53 سانتي متر است. تنها دو هفته ديگر (يا حداکثر ) به ظاهر شدن کودک شما باقي مانده! جنين آماده تولد است در هفته 38 بارداري همه دستگاه ها تقريباً فعاليت دارند همانطور که براي تاريخ ورود کودک تان خود را آماده مي کنيد، او نيز آماده است. ريزش ورنيکس و کرک هاي جنيني از بدن کودک شما به مايع آمنيوتيک ادامه دارد. کودک شما مايع آمنيوتيک را مي بلعد و مقداري از آن در روده ها مي ماند جايي که همراه با ديگر سلول هاي ريخته شده، صفرا و ساير مواد دفعي (سه تا خوشمزه) به اولين حرکت روده کودک شما (مکونيوم) و شايد اولين تعويض پوشک شما تبديل مي شود. ريه هاي او به بلوغ ادامه مي دهند و بيشتر و بيشتر سورفاکتانت توليد مي کنند، سورفاکتانت ماده اي است که هنگام شروع تنفس مانع از چسبيدن کيسه هاي هوا به يکديگر مي شوند. بيشتر تغييراتي که در اين هفته رخ مي دهند کوچک اما مهم اند: او به اضافه کردن چربي ادامه مي دهد و مغز و سيستم عصبي او تنظيم مي شوند (به طوري که او مي تواند با تمام تحريکاتي که در انتظار ورود او به جهان هستند سازگار شود). بدن شما در هفته 38 دو هفته و شمارش معکوس (لبته اگر کودک شما تصميم به ماندن تا ماه دهم داشته باشد). فقط زمانيکه کودک شما خودش را براي زندگي خارج از رحم آماده مي کند، در هفته 38 بارداري بدن شما قبل از روز بزرگ براي آخرين بار بررسي مي شود از برخي از اين تغييرات آگاه هستيد، مانند سقوط کودک به سمت لگن (تنفس راحت تر، فشار لگني بيشتر) و برخي ديگر که شما احتمالاً از آن آگاه نيستيد مانند اتساع دهانه رحم و افاسمان. آغوز (ترشحات سينه) در حاليکه در انتظار رسيدن روز زايمان هستيد به هفته هاي آخر به تمريني براي زندگي با کودک تان فکر کنيد. بي خوابي شبانه، کمي اضطراب (يا شايد زياد) و ترشحات سينه. چي؟ ترشحات سينه؟ بله، درست است: بسياري از خانم هاي باردار در سه ماهه سوم متوجه مي شوند که سينه هايشان شروع به ترشح آغوز مي کند. آغوز مايع زرد رنگ است که پيش ساز شير مادر است. آغوز سرشار از آنتي بادي است که از نوزاد شما محافظت مي کند و پروتئين بيشتر و چربي و قند کمتري (براي هضم بهتر) نسبت به شير مادر دارد. اگر ترشح آغوز داريد، ممکن است بخواهيد از پد پرستاري در سينه بند خود براي محافظت از لباس تان استفاده کنيد (از آنجايي که نشانه اي از افزايش ترشحات سينه هستند خودتان را با آن سازگار کنيد). اما همه خانم هاي باردار ترشح آغوز ندارند، حتي اگر در سينه توليد شده اند. اگر ترشح نداريد ناراحت نباشيد، سينه هاي شما هنوز هم براي کودک شما زماني که به دنيا آيد شير توليد مي کند. هفته بعد >