آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی42 ام

هفته قبل

بارداری در هفته 42


اگرچه براي نوزاد کاملاً طبيعي است که بعد از موعد مقرر متولد شود، شما و کودک تان بايد در اين هفته بيشتر مورد توجه باشيد. براي اينکه مطمئن شويد همه چيز خوب است پزشک شما به احتمال زياد کودک شما را که از تاريخ تعيين شده تولدش گذشته بررسي خواهد کرد. هنگامي که اين کودک بالاخره به دنيا مي آيد احتمالاً پوست او خشک، ترک خورده، پوسته پوسته و يا چروکيده است که تمام اين موارد کاملاً موقتي است. به اين دليل است که ورنيکس محافظ در هفته گذشته براي پيشگويي تاريخ زايمان ريخته شده است. يک نوزاد کندرو نيز ممکن است ناخن هاي بلندتر، احتمالاً موهاي بلندتر داشته باشد يا کمي يا هيچکدام از آن پرزها (کرک هاي جنيني) را نداشته باشد. او همچنين هشيارتر است: "سلام، مامان!". تأخير در زايمان خب، تاريخ زايمان آمد و رفت ... دو هفته پيش. شما همچنان بارداريد مثل هميشه (بيشتر از هميشه بارداريد) و کودک شما هنوز هم با خوشحالي (خيلي خوشحال؟) در رحم پناه برده است و به نظر مي رسد هيچ عجله اي براي تکان خوردن ندارد. در هفته 42 بارداري تنها شما نيستيد که در نااميدي به سر مي بريد، نوزاد شما هم از اين تأخير ناراحت است. بيشتر نوزادان براي تولد جدول زماني خاص خود را دارند. کمتر از 5% از نوزادان در موعد مقرر خود به دنيا مي آيند. اکثر نوزادان تا ماه دهم همچنان به رشد خود به خوبي ادامه مي دهند (با اين حال ممکن است اين "پيشرفت" را از مدت ها پيش احساس نکرده باشيد) ، اما مطمئن باشيد پزشک شما به احتمال زياد بر کودک شما از طريق انجام تست هاي بدون استرس و بررسي پروفايل بيوفيزيکي نظارت دارد. مورد ديگري براي اطمينان وجود دارد: هرگاه کودک شما تصميم گرفت که متولد شود، شما هم با آغوش باز به سراغ آن بسته شادي کوچک مي رويد. هم آغوشي هايتان مبارک! بدن شما در هفته چهل و دوم در حاليکه ممکن است اين احساس را داشته باشيد که اين بارداري براي هميشه ادامه دارد، مطالعات نشان مي دهند که 70% از حاملگي هاي ديررس اصلاً ديررس نيستند. اين اشتباه نااميد کننده معمولاً به دليل خطايي در زمان لقاح است، که به لطف تخمک گذاري نامنظم و يا عدم قطعيت مادر در تعيين تاريخ دقيق آخرين سيکل قاعدگي خود به وجود مي آيد. حتي اگر شما از آن 2% خانم هايي باشيد که واقعاً از تاريخ زايمان تان گذشته باشد، بدانيد که پيش از پايان اين هفته، کودک شما خودش به دنيا خواهد آمد و يا پزشک شما القاء زايمان را انجام خواهد دهد. البته، شما احتمالاً از اينکه همه درخواست ديدن کودک شما را دارند ناراحت هستيد. اما اگر صبر کنيد نکته قابل توجهي وجود دارد: تا هفته آينده نوزادتان را در آغوش مي گيريد.