آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

مقدمه ای بر Centogene

Centogene is a global Leader in the diagnosis of hereditary disorders test-field by multiple accreditations like ISO, CAP, CLIA. Our in-depth experience combined with our medical and scientific knowledge ensure the most intelligent application of state-of-the-art technology.

آزمایشگاه دنا نماینده رسمی سنتوژن (CENTOGENE) آلمان

https://www.centogene.com/about-centogene/partners.html

Centogene در تشخیص اختلالات ارثی در سطح جهانی پیشتاز بوده و دارای تاییدیه های متعدد مانند ISO، CAP، CLIA می باشد. تلفیق تجربه عمیق ما در کنار علم پزشکی و دانش ما، هوشمندانه ترین کاربرد فناوری پیشرفته را تضمین می کند.