آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاهی

پذیرش و نمونه گیری

این بخش آزمایشگاه از ساعت 7 الی 21 آمار خدمت رسانی در امر پذیرش، جوابدهی، نمونه گیری به مراجعه کنندگان محترم می باشد.

پاتولوژی

انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت انجام IHC تشخیص بدخیمی، انجام تست های پاتولوژی پوست در اسرع وقت و کمترین زمان زیر نظر اساتید دانشگاه و گروه پزشکان پاتولوژیست و ...

هورمون شناسی

در این بخش کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمون، غربالگری دوران بارداری، اندازه گیری سطح ویتامین ها، تومورمارکر های اختصاصی، آزمایش غربالگری نوزادان با استفاده از جدیدترین و دقیق ترین و حساس ترین روش‌ها و تجهیزات انجام می گردد.

هماتولوژی و انعقاد

انجام کلیه آزمایشات مربوط به سلول های خونی شامل شمارش سلول ها پلاکت ها، تست های تخصصی خون شناسی و همچنین تست های روتین و تخصصی سیستم انعقاد خون، هموستاز، اندازه گیری فاکتورهای انعقادی با استفاده از تجهیزات مدرن و در کوتاهترین زمان ممکن انجام می گردد.

ایمونولوژی

انجام کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی به روش IF، تست های تخصصی روماتولوژی و بیماری های گورش، انجام تست UBT با استفاده از ایزوتوب کرین 14 مناسب برای خانم های باردار و کودکان، انجام تست های تشخیصی HLA انجام کلیه تست های الکتروفورزی به روش کاپیلاری و اندازه گیری سطح داروها به روش HPLC در این بخش صورت می گیرد.

سیتوژنتیک

در این بخش آزمایش کاریوتایپ بر روی نمونه‌های خون، آمنیوسنتز، پرزهای جفتی و ... توسط کادر با تجربه و آموزش دیده انجام می‌شود. رعایت ایزوله بودن فضاهای مختلف در هر مرحله آزمایش و رعایت فشار هوای این فضاها از بابت جلوگیری از آلودگی از مشخصات بارز این بخش در آزمایشگاه دنا است.

مولکولی

تشخیص مولکولی و تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی و تشخیص عوامل ویروسی و عفونی با استفتده از روش های متفاوت (PCR، سکانس، Reverse dot blot،َ RFLP، ARMS و ....) با به کار گیری از مجرب ترین پرسنل و به دو صورت کمی Real Time و کیفی انجام می پذیرد.

سیتولوژی

انجام تست پاپ اسمیر به چهار روش Thin Prep – Liquid Base – E-prep و Conventional زیر نظر متخصص پاتولوژی Next Generation Sequencing (NGS) در این بخش با استفاده از دستگاه‌های نسل جدید توالی یابی، تست غیر تهاجمی تشخیص آنیوپلوییدی ها انجام می گیرد. همچنین آزمایش اگزوم و پنل های اختصاصی بیماریهای ژنتیکی با این تکنولوژی قابل انجام می باشد

پذیرش ارسال

hormonshenasiاین بخش از ساعت 7 الی 21 آمار پذیرش نمونه های سایر آزمایشگاه های همکار از سراسر کشور می باشد. نمونه های در محیطی استاندارد و با رعایت کلیه شرایط پذیرش و جهت انجام آزمایشات به سایر بخش ها ارسال می گردد.

سایر بخش ها

شامل بخش بیوشیمی بالینی اختصاصی و میکروب شناسی و تشخیص قارچ و انگل، سرولوژی، آنالیز اسپرم و انجام I.U.I و تشخیص تخصصی انواع آلرژی در این بخش ها کلیه تست های روتین و اختصاصی با به کارگیری پیشرفته ترین تجهیزات با سریع ترین زمان جوابدهی ممکن انجام می گیرد.