آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی1 ام

هفته بعد

بارداری در هفته 1


جنین شما در هفته اول و دوم آمادگی برای تولید سلول تخم نه، نوزاد یا حتی جنینی قابل رویت نیست (حداقل هنوز قابل مشاهده نیست) تنها یک تخم نگران و تعداد زیادی اسپرم مشتاق که برای شروع در ابتدای خط قرار گرفته‌اند. اما در هفته اول و دوم بارداری هفته بعد از آخرین دوره قاعدگی بدن شما به شدت در حال فعالیت برای تولید تخمک است تا مسیر را برای نوزاد هموار سازد. اکنون رحم شما در حال آماده شدن برای رسیدن یک تخمک بارور است، با این حال تا یک ماه آینده که تخمک با موفقیت با اسپرمی ترکیب شود شما از آن بی اطلاع خواهید بود. محاسبه تاریخ زایمان چطور می توانید این یک هفته را حتی اگر باردار نیستید به عنوان هفته اول بارداری خود بدانید؟ این موضوع برای پزشک شما بسیار مشکل است که لحظه دقیق شروع بارداری را مشخص کند (برای مثال زمان لقاح اسپرم و تخمک). در صورتیکه اشتباهی در تعیین شروع قاعدگی شما پیش آید، تعیین روز دقیق تخمک گذاری سخت می شود. علاوه بر این اسپرم شریک شما ممکن است تا زمان ورود تخمک چندین روز در بدن شما بماند. از طرفی تخمک شما می تواند برای ظاهر شدن اسپرم کم سرعت 1 یا 2 روز منتظر بماند. بنابراین به منظور تعیین زمان استاندارد بارداری ها اکثر پزشکان اولین روز از آخرین قاعدگی یا LMP را به عنوان شروع دوران 40 هفتگی بارداری شما در نظر می گیرند. هنوز هم سردرگم هستید؟ به آن به عنوان یک نقطه شروع فکر کنید، شما با یک محاسبه غیردقیق بارداری را دو هفته محاسبه می کنید حتی قبل از اینکه باردار باشید! آخرین سیکل قاعدگی شما اکنون آخرین قاعدگی شما آغاز شده است (یا حداقل مدتی از شروع آن می گذرد): دیواره داخلی رحم شما در حال ریزش است، تخمک نابارور ماه قبل همراه با آن خارج می شود. اما این تمام چیزی نیست که اتفاق می افتد. سیکل جدیدی شروع می شود، سیکلی که نقطه شروع بارداری شما می باشد. سیکل قاعدگی سیکل قاعدگی شما با کمک سمفونی از هورمون هایی که در کنسرت با یکدیگر کار می کنند هدایت می شود. اولین هورمونی که نقش دارد FSH (هورمون محرک فولیکول) است که همانگونه که حدس زدید بالغ شدن و سرعت برخی فولیکول ها را نسبت به سایرین تحریک می کند. هر فولیکول شامل یک تخمک است و هر ماه تنها یک فولیکول برای تخمک گذاری به فولیکول بالغ تبدیل می شود. زمانیکه فولیکول بالغ شد هورمون دیگری تولید می کنند: استروژن. استروژن دو وظیفه دارد: اولین وظیفه تقویت دیواره رحم برای ضخیم شدن است. وظیفه دوم آن به هنگام رسیدن سطح مطلوبی از استروژن است که تولید هورمون دیگری را به نام LH (هورمون جسم زرد) تقویت می کند. جریان سریع هورمون LH باعث می شود که تخمک از بالغ ترین فولیکول برای ملاقات با آقای Right – اسپرم خوش شانسی که تخمک مشتاق را تبدیل به یک نوزاد می کند و بدن شما را با تمام قدرت برای انجام این کار آماده می کند به سمت دیواره تخمدان (فرآیندی که ممکن است به عنوان تخمک گذاری آنرا بشناسید و بطور کلی 24 تا 36 ساعت بعد از جریان LH اتفاق می افتد) حرکت کند. باور کنید یا نه شمارش معکوس تا روز زایمان از هم اکنون پیش از لقاح آغاز می شود با این حال تخمک شما با اسپرم در یک محیط (یا در رحم) قرار نگرفته اند. درصورتیکه در این مدت باردار نشدید نگران نباشید: زنان در هر سیکل 25% شانس بارداری دارند. در عین حال به هنگام آماده شدن رحم شما برای مستأجر جدیدش مانند یک صاحبخانه خوب رفتار کنید. این دو هفته انتظار را به عنوان قدم نهایی پیش از اینکه فرزندتان کلیدها را تحویل بگیرد در نظر بگیرید. ممکن است حداقل از نظر تکنیکی باردار نباشید اما چندان زود نیست که مانند یک زن باردار رفتار کنید. بنابراین اگر مصرف ویتامین های دوران بارداری را شروع نکردید از هم اکنون شروع کنید. این مدت زمان مناسبی برای ترک الکل و سیگار و ورزش منظم و دریافت رژیم غذایی بارداری سالم است. هفته بعد >