آزمایشگاه دنا آزمایشگاه لوگو آزمایشگاه دنا آزمایشگاه

بارداری در هفته ی26 ام

هفته قبل هفته بعد

بارداری در هفته 26


فرزند شما در چه وضعيتي است؟ او در حال حاضر وزني برابر با 900 گرم کامل و اندازه اي بيش از 23 سانتي‌متر دارد. کودک شما به زودي احساس مي کند فضايي که در آن قرار دارد محدود است اما نگران نباشيد، هنوز هم فضاي زيادي از اتاق براي رشد کودک شما وجود دارد. اين فقط بدان معناست که قهرمان ژيمناستيک شما براي حرکات پشتک، چرخش و ديگر شاهکارهاي المپيک، فضاي کمتري دارد. چشمان جنين باز مي شوند ببينيد چه کسي نگاه مي کند! چشمان کودک شما که در چند ماه گذشته بسته بودند (در نتيجه شبکيه چشم، بخشي از چشم که اجازه مي دهد تصاوير به کانون بيايند تکامل مي يابد) در هفته 26 بارداري شروع به باز شدن مي کنند. اين تکامل به اين معني است که کودک شما در اين مرحله قادر است ببيند چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است (متأسفانه منظره رحم شما چندان هيجان انگيز نيست). اما براي ضربه زدن جنين اين کار را در خانه امتحان کنيد: يک چراغ قوه را روي شکم تان روشن نگه داريد. کودک شما ممکن است در پاسخ به نور لگد بزند (به اين معني که: "اين نور را از چشم من دور کنيد!"). در اين مرحله عنبيه، بخش رنگي چشم، هنوز هم رنگ زيادي ندارد (که در طول يک يا دو ماه آينده پر مي شود)، بعد از آن خيلي زود شروع به حدس زدن رنگ چشم فرزندتان مي کنيد. و حتي رنگ چشم او در زمان تولد ممکن است دائمي نباشد شما بايد اين حدس ها را به شش ماهگي فرزندتان موکول کنيد. آغاز فعاليت امواج مغز ببينيد اين هفته چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است: فعاليت امواج مغزي فرزند شما در اين مرحله از رشد آغاز مي شود، که به معني که جنين کوچک شما نه تنها مي تواند صداهايي را بشنود بلکه مي تواند به آنها پاسخ دهد. البته نه در قالب کلمات، بلکه با افزايش ضربان قلب و يا فعاليتش پاسخ مي دهد. بدن شما در هفته بيست و ششم بيرون زدگي ناف در هفته 26 بارداري شما دو سوم مسير بارداري را طي کرديد و رحم شما حدود 6 سانتي‌متر بالاي ناف قرار دارد. در خصوص ناف شما متوجه شديد که تحت کنترل کسي قرار ندارد يک زندگي بيش از زندگي؟ ناف محدب ممکن است براي مد ايده مناسبي نباشد (به ويژه هنگامي که شما يک پيرسينگ ناف داريد و يا زماني که ناف مقعر شما در لباس هاي تنگ شکل محدب پيدا کرده)، اما از الزامات بارداري است. و دليل آن قابل درک است. از زماني حدود اواسط تا پايان سه ماهه دوم بارداري شروع مي شود، هنگاميکه رحم آنقدر متورم مي شود که به اندازه کافي شکم شما را به سمت جلو هل مي دهد، و ناف شما را مانند يک زمان سنجي بر روي بوقلموني که به خوبي پخته شده به بيرون مي راند (حتي اگر شما راهي براي پيش از آماده شدن فرزندتان داشته باشيد). چند ماه بعد از زايمان ناف بايد به موقعيت عادي خود بازگردد (هر چند ممکن است که آن ظاهر کشيده طبيعي را داشته باشد). تا آن زمان، شما مي توانيد نيمه پر ليوان را ببينيد: اين براي شما فرصتي است که همه پنبه هاي که از دوران کودکي جمع کرده بوديد را تميز کنيد. بي خوابي اگر استراحت کامل شبانه شما از بين رفته، به دنياي بي خوابي بارداري خوش آمديد. سوزش سردل و گرفتگي عضلات پا، رفتن به حمام و آن توپ بزرگ ساحلي (با ناف بيرون زده!) در زير لباس خواب تان، تعجبي ندارد بدن شما در آرام شدن و شناور دچار مشکل شود. اما تاکتيک هاي زيادي هست که مي تواند به شما به جاي قدم زدن در رختخواب کمک کند (خواب!)؛ اين تاکتيک ها عبارتند از: ورزش در طول روز، يک دوز روزانه هواي تازه و محدود کردن مصرف مايعات قبل از خواب. حرکات جنين در رحم آيا احساس مي کنيد يک کودک کاراته کار داريد که مدام در حال لگد زدن است؟ کودک شما در واقع در حال تمرين انواع حرکاتي است که در نهايت در خارج از رحم مورد استفاده قرار مي گيرند از جمله رکاب زدن به شکم شما، مهارتي پيش از شروع راه رفتن است. با تکامل سيستم عصبي حرکات جنين نيز هماهنگي بيشتري خواهند داشت. و هر چه کودک بزرگتر و قوي تر مي شود، حرکات او با قدرت بيشتري است ... که گاهي اوقات براي شما دردناک خواهد بود. اگر کودک شما کارش را به خوبي انجام دهد، آن ضربه هوک کوچک سمت چپ ممکن است آسيب زيادي وارد کند. ترفند ديگري که او ممکن است بکار بگيرد آنقدر پايش را به سمت بيرون مي کشد که ممکن است بين دنده هاي شما (آخ) قرار بگيرد. دفعه بعدي که مورد حمله قرار گرفتيد، سعي کنيد موقعيت خود را تغيير دهيد و يا چند حرکت کششي انجام دهيد. هنگامي که بازتاب پرش زانوي شما بيش از حد سخت شود مي توانيد با يک فشار کوچک کودک تان را با دست به سر جايش برگردانيد. فقط ممکن است بتوانيد مشت زن خود را به گوشه اي از رينگ بفرستيد! هفته بعد >